Aankondiging digitale ALV op 28 mei 20:00

Beste leden,

Helaas heeft het corona virus ons voetbal seizoen zo abrupt beëindigd. Wij hebben als bestuur de maatregelen even afgewacht en zijn op de achtergrond flink bezig geweest met de voorbereiding van seizoen 2020/2021. De algemene leden vergadering zal vanwege de maatregelen digitaal worden gehouden op donderdag 28 mei om 20:00. Tijdens de vergadering worden de notulen voor komend seizoen voorgedragen aan de leden.

Op grond van de COVID-wet kan het bestuur van de vereniging bepalen dat de ALV volledig digitaal gaat plaatsvinden en dat door de leden ook digitaal moet worden gestemd. Het maakt dus niet uit wat de statuten hierover bepalen. Hierbij moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De ALV is digitaal voor de leden te volgen (bijvoorbeeld met een livestream via audio of video).
 • De leden hebben tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de ALV de mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan.
 • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en de antwoorden moeten beschikbaar zijn voor de leden, bijvoorbeeld via de website of een e-mail. Dit zodat de leden de antwoorden op de vragen kunnen betrekken bij het uitoefenen van het stemrecht.
 • Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen op een rijtje.

 • De website heeft een nieuw karakter gekregen. De afgelopen maanden zijn er fotoshoots gehouden met leden van de club. Komende zomer krijgen alle teams en spelers de mogelijkheid een fotoshoot bij te wonen.
 • Het aanpassen van de statuten is in gang gezet. Dit om het mogelijk te maken de doven teams aan de club toe te voegen. 
 • De KNVB en KNDSB zijn al met de statutenwijziging akkoord gegaan. Om tot en definitief akkoord te komen heeft de club van minimaal 70% van de leden een akkoord nodig tijdens de algemene leden vergadering. Het bestuur vraagt alle leden om te helpen een doven tak aan de club toe te voegen.
 • Voor komend seizoen zullen er drie selectieteams worden ingeschreven bij de KNVB.
 • Er worden drie jeugd teams ingeschreven in de KNVB competitie.
 • Nog niet alle teams in de koepel hebben aangegeven door te gaan. Alleen het tweede dames team stopt er helaas mee. Aan de andere kant komen er twee heren teams bij in de Koepel competitie. Alle koepel teams kunnen tijdens de ALV aangeven of zij volgend seizoen door gaan als team en welke spelers of speelsters er bij komen. Nieuwe leden die overschrijving nodig hebben moeten dat met de secretaris van de oude club regelen voor 8 juni.
 • Gezien de te betalen inschrijfkosten verwachten wij van alle leden dat voor 31 juli de contributie van € 100 is betaald. Indien dat niet het geval is zal de spelerspas niet worden volstrekt. De contributie voor jeugdspelers is € 80 per seizoen.

Wij vragen aan al onze leden om de club te ondersteunen in het realiseren van een doven tak en akkoord te gaan op 28 mei!

Volg de algemene ledenvergadering via ons Youtube kanaal. De link komt 24 uur van tevoren online te staan op de website.

Hopelijk hebben wij je op deze manier voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van FC Zaanstad

Lin Montano – Voorzitter
Alex Alvarez – Penningmeester
Chiel Damen – Secretaris

Scroll naar boven