HUISREGELS

FC ZAANSTAD

De club staat voor:

Respect
Voor trainers, coaches, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters.
Strijd
Als de leeuw op je borst blijven strijden voor je team.
Discipline
Zonder discipline bereik je niks als team. Hou elkaar scherp en blijf gedisciplineerd werken aan je doelen en de missie.
Creativiteit
Creatief denken is de sleutel tot de toekomst.

LEDEN

Van alle spelers die uitkomen in een van de zaalvoetbalteams van FC Zaanstad mag verwacht worden dat zij:

Hun contributie (€90,-) binnen de eerste 3 maanden na de start van het nieuwe seizoen (september - december) betaald hebben. (de hoogte van de contributie is bepaald bij de oprichting van de vereniging)
Niet voor andere zaalvoetbalverenigingen uitkomen dan FC Zaanstad.
Boetes die zij als individu of team opgelegd hebben gekregen als gevolg van hun handelen of het niet nakomen van een verplichting betalen (de hoogte van diverse boetes is terug te vinden op de website van de KNVB).
Zorg dragen dat de ledenadministratie up-to-date is door het tijdig doorgeven van wijzigingen in NAW en contact gegevens.
Indien gewenst zich tijdig uitschrijven middels een email of brief aan de secretaris. (info@fczaanstad.nl)

MATERIAAL

Het bestuur van FC Zaanstad:

Stelt al haar leden in staat om uit te komen in de hoogst mogelijke klasse waarin het team mag uitkomen.
Stelt de middelen die nodig zijn om zaalvoetbal te kunnen spelen in bruikleen ter beschikking.
Draagt zorg voor trainingsgelegenheid en wanneer de (sponsor)inkomsten van de vereniging het toestaan wordt er een teambudget beschikbaar gesteld dat aangewend mag worden ter verbetering van het teamgevoel of andere team gerelateerde zaken.

TEAM

Als lid of betrokkene bij FC Zaanstad mag van je verwacht worden dat je:

Respect hebt voor elkaar
Mee werkt aan het creëren van het verenigingsgevoel.
Indien noodzakelijk geacht beschikbaar bent voor het verrichten van activiteiten die ten goede komen van de vereniging.
Rekening houdt met de belangen van de vereniging in relatie tot onder andere de overige leden binnen de vereniging en haar sponsors, stel je dus op als een ambassadeur voor je vereniging.

Blijf op de hoogte

Aboneer op onze nieuwsbrief en ontvang alle actuele informatie

Scroll naar top