Huisregels

Deze huisregels zijn opgesteld door het bestuur van FC Zaanstad en zijn van toepassing op alle leden en betrokkenen bij de vereniging. De huisregels hebben tot doel om de regels, waaronder de waarden en normen, die binnen de vereniging gelden kenbaar te maken en formeel vast te leggen.

Algemeen

Als lid of betrokkene bij FC Zaanstad mag van je verwacht worden dat je:

 • Respect hebt voor elkaar;
 • Mee werkt aan het creëren van het verenigingsgevoel;
 • Indien noodzakelijk geacht beschikbaar bent voor het verrichten van activiteiten die ten goede komen van de vereniging;
 • Rekening houdt met de belangen van de vereniging in relatie tot onder andere de overige leden binnen de vereniging en haar sponsors, stel je dus op als een ambassadeur voor je vereniging.

Spelende leden en trainers/coaches

Van alle leden die uitkomen in één van de zaalvoetbalteams van FC Zaanstad mag verwacht worden dat zij:

 • Hun contributie binnen de eerste 3 maanden na de start van het nieuwe seizoen (september – december) betaald hebben (de hoogte van de contributie is terug te vinden op de website van de vereniging);
 • Niet voor andere zaalvoetbalverenigingen uitkomen dan FC Zaanstad;
 • Boetes die zij als individu of team opgelegd hebben gekregen als gevolg van hun handelen of het niet nakomen van een verplichting betalen (de hoogte van diverse boetes is terug te vinden op de website van de vereniging);
 • Zorg dragen dat de ledenadministratie up-to-date is door het tijdig doorgeven van wijzigingen in NAW en contact gegevens;
 • Indien gewenst zich tijdig uitschrijven middels een email of brief aan de secretaris;
 • Het team belang voorop stellen;
 • Beslissingen van de scheidsrechter respecteren;
 • Meningsverschillen met medespelers, trainers en/of coaches na afloop van de wedstrijd of training op een normale manier met elkaar uitspreken;
 • Na afloop van een wedstrijd de scheidsrechter en tegenstander bedanken;
 • De kleedkamer netjes achterlaten;
 • Zuinig omgaan met de door de vereniging in beschikbaar gestelde kleding en overige attributen.

Teams

Als je als lid van FC Zaanstad uitkomt in een team, zijnde de heren- en damesselectie en alle jeugdteams, dan zijn de volgende zaken voor jou van toepassing. 
FC Zaanstad stelt al haar leden in staat om uit te komen in de hoogst mogelijke klasse waarin het team mag uitkomen. De speler en/of trainer/coach worden de middelen die nodig zijn om zaalvoetbal te kunnen spelen in bruikleen ter beschikking gesteld.

Daarnaast zal FC Zaanstad zorg dragen voor trainingsgelegenheid en wanneer de (sponsor)inkomsten van de vereniging het toestaan wordt teambudget beschikbaar gesteld dat aangewend mag worden ter verbetering van het teamgevoel of andere team gerelateerde zaken. 

FC Zaanstad verwacht van haar leden die uitkomen in één van de teams dat zij:

 • De vereniging en het teambelang voor het eigen belang stellen;
 • Zich op een positieve manier en voor de volle 100% inzetten, ongeacht voor welk team men dient uit te komen en proberen het hoogst haalbare op zaalvoetbalgebied na te streven;
 • Beschikbaar zijn voor alle selectieteams van FC Zaanstad;
 • Tijdig afbericht geven voor wedstrijden, training en/of andere aangelegenheden;
 • Zich aan de met de trainer/coach afgesproken regels houden;
 • Boetes die de speler als gevolg van zijn handelen in of na een wedstrijd opgelegd krijgt door de bond worden verhaald op de speler.

Blijf op de hoogte

Abonneer op onze nieuwsbrief via www.zsalliance.com en ontvang alle actuele informatie!

Scroll naar top